Zákonom chránené zvieratá

Webnode

Sú to zvieratá, ktoré ľudia ako pytliaci skoro vyhubili a tak ich je veľmi málo. Pre to je zakázané ich strieľať, chytať či inak ohrozovať. Tu sú zvieartá, ktoré sú chránené: (Iba Slovensko)

KAMZÍK VRCHOVSKÝ TATRANSKÝ

 

MEDVEĎ HNEDÝ

 

SVIŠŤ VRCHOVSKÝ

 

OROL SKALNÝ

 

RYS OSTROVID

 

KORYTNAČKA MOČIARNA

 

VYDRA RIEČNA

 

DROP VEĽKÝ

 

ZUBOR LESNÝ (HRIVNATÝ)

 

ROSNIČKA ZELENÁ

 

NETOPIER VEĽKÝ

 

FÚZAČ VEĽKÝ